Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

Ciljevi kompanije

Ciljevi ATIA Consulting kompanije su:

  • Konstantno edukovati pojedince ili osoblje cijele kompanije iz menadžment sistema za upravljanje informacionim sistemima
  • Konstantno raditi certifikaciju kompanija ili pojedinaca iz kompanija iz najpoznatijih frameworka i standarda za upravljanje nad organizacijom ili servisima koje organizacija nudi svojim korisnicima
  • Konstantno pružati savjetodavne usluge koje su povezane sa održavanjem informacionih sistema u poslovnoj organizaciji
  • Konstantno raditi na uvođenju novih standarda koji će pomoći poslovnim organizacijama lakše i sigurnije upravljanje sa kvalitetom, IT servisima i informacionom sigurnosti 
  • Konstantno raditi sa renomiranim stranim kompanijama i certifikacijskim tijelima te nastojati u što je god moguće kraćem vremenskom periodu primjeniti nove prakse ili standarde u kompanije u Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama regije