Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

1
2
3
4

ATIA CONSULTING - DJELATNOST I REFERENCE

ATIA Consulting je konsultanska kompanija sa sjedištem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine (Sarajevu) koja pruža svoje usluge na teritoriji: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Postoje ukupno četiri sektora u kompaniji:

 1. Sektor za razvoj informacionih sistema – Usluge koje nudimo unutar ovoga sektora uključuju: ATIA Service Desk, ATIA LMS, testiranje sigurnosti informacionih sistema te druge informacione sisteme po potrebi krajnjih korisnika.
 2. Sektor za implementaciju menadžment sistema – Unutar ovoga sektora radimo na implementaciji menadžment sistema upravljanja koji uključuju: ISO 9001, HACCP, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27005, ISO 31000 i ISO 50001.
 3. Sektor za certifikaciju – Unutar ovoga sektora radimo certifikaciju kompanija i pojedinaca koristeći slijedeće frameworke: ITIL, PRINCE2, MSP, MoR, MoV, MoP, P3O i P3M3.
 4. Sektor za obuke – Unutar ovoga sektora radimo različite obuke koji uključuju sve frameworke i standarde iz prethodna dva sektora i seminare za Foundation, Lead Implementer, Interni Auditor i Lead Auditor. Također, radimo i obuke iz nekih drugih frameworka i standarda koji uključuju: CobiT, eTOM, TOGAF.

 

Reference (2013. i 2014. godina):

 

Bosna i Hercegovina:

 1. PriceWaterHouseCoopers d.o.o. Sarajevo – ITIL Certifikacija 
 2. SD Informatika d.o.o. Gradiška – ISO 9001 Certifikacija
 3. Institut za standardizaciju BiH – Obuke: ISO 20000 i ISO 27001
 4. Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo – Obuke: ISO 20000 i ISO 27001
 5. Atlant BH – Obuke: ISO 27001
 6. Komercionalno-Investicijska Banka Velika Kladuša – Obuke: ISO 27001
 7. Unicredit Bank d.d. Mostar – Obuke: ISO 27001
 8. BBI Banka d.d. Sarajevo – Obuke: ISO 27001
 9. Sberbanka d.d. Sarajevo – Obuke: ISO 27001
 10. Tvornica Cementa d.d. Kakanj – Obuke: ISO 27001
 11. Konzum d.o.o. Sarajevo – Obuke: ISO 27001
 12. MK Mikra Sarajevo – Obuke: ISO 27001
 13. Establish d.o.o. Sarajevo – Obuke: ISO 27001

 

Srbija: 

 1. Vlatacom d.o.o. Beograd – ITIL Certifikacija

 

Crna Gora: 

 1. Crnogorski Elektroprijednos d.d. – ITIL Certifikacija
 2. Centralna Banka Crne Gore – ITIL Certifikacija
 3. Crnogorski Telekom – ITIL Certifikacija