Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

OHSAS 18001

Sistem menadžmenta zdravljem i sigurnosti na radu koji je u skladu sa zahtevima OHSAS 18001 predstavlja dio ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primjeni politiku i praksu zdravlja i sigurnosti na radu i upravljanju rizicima koji imaju uticaj na sigurnost ali i na zdravlje zaposlenih na radnim mjestima.

 

OHSAS 18001:2007 je objavio Britanski institut za standardizaciju, kao sistem menadžmenta organizacije, koji upravlja opasnostima po zdravlje i sigurnosti zaposlenih. OHSAS 18001:2007 je, praktičan, fleksibilan i primenljiv standard u svim državama i svim oblastima poslovanja:

  • u građevinarstvu;
  • u privredi;
  • u tehničkim kompanijama;
  • u hotelima,
  • u ugostiteljstvu;
  • u svim granama industrije
  • u računovodstvenim preduzećima,
  • u svim drugim kompanijama koje vrše bilo koju vrstu usluga ili proizvodnje itd.

 

ATIA Consulting Vam može ponuditi implementaciju Sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu i certifikaciju po standardu OHSAS 18001. 


OHSAS 18001