Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

ISO 22000

Norma ISO 22000:2005 objavljena je od Međunarodnog udruženja za norme (ISO) s ciljem postavljanja praktičnog okvira za usklađivanje različitih zahtjeva i standarda u jedan globalno prihvaćen standard za sigurnost hrane i prehrambenih proizvoda.
Rastuća potražnja potrošača za sigurnom hranom uslovila je da mnoge organizacije razviju sisteme kvalitete i sigurnog upravljanja hranom, na temelju Analize Rizika i Kontrole Kritičnih Točaka (HACCP).

ISO 22000 specificira zahtjeve za sistem upravljanja sigurnošću hrane koji kombinira opće poznate ključne elemente s ciljem osiguranja sigurnosti hrane u čitavom lancu proizvodnje i obrade, do tačke konzumiranja:

  • Osiguravanjem interaktivne komunikacije na međunarodnoj razini preko lanca dobavljača
  • Usklađivanjem HACCP principa – analizom rizika, identificiranjem kritičnih kontrolnih točaka (CCP), utvrđivanjem kritičnih poveznica, praćenjem kritičnih kontrolnih tačaka, utvrđivanjem popravnih postupaka, održavanjem zapisa, provjerom.
  • Usklađivanjem dobrovoljnih i obaveznih standarda
  • Kreiranjem strukture koja je povezana sa ISO 9001:2008 standardom
  • Sistematskim upravljanjem
  • Kontrolom procesa

 

ATIA Consulting Vam može pomoći da implementirate osnovne principe ovoga standarda te Vam može pomoći da se uspješno certificirate nakon toga po ISO 22000:2005


ISO 22000