Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

ISO 17025

 

Povećana svijest organizacija da implementiraju sisteme upravljanja je nametnuo i povećao potrebu za obezbjeđenjem da laboratorije, koje su dio velikih organizacija ili možda pružaju druge usluge, mogu da rade u sistemu upravljanja kvalitetom, koji je saglasan sa ISO 9001, kao i sa ovim međunarodnim standardom.

 

ISO 17025 sadrži zahtjeve koje laboratorije za ispitivanje moraju da zadovolje ukoliko cijelokupan proces primjenjuje system upravljanja prema ISO standardima, da su tehnički kompetentne, kao i da su sposobne da daju tehnički kvalitetne rezultate.

 

Laboratorije za ispitivanje koje zadovoljavaju ovaj međunarodni standard, takođe rade u skladu sa ISO 9001:2008 međunarodnim standardom.

 

Kao što standard ISO 22000 daje zahtjeve za sve organizacije u prehrambenom lancu tako i ISO 17025 standard daje zahtjeve koje organizacija tj.laboratorija, treba ispuniti u svrhu efektivnog sistema upravljanja laboratorijom, s ciljem zadovoljenja zahtjeva svojih klijenata.

 

Jedan od preduslova kako bi jedna laboratorija dostigne vrhunac u svome poslovanju, je to da postane referentna laboratorija unutar svog okruženja, jeste da bude akreditirana po ovom standardu.

 

Primjena ovog međunarodnog standarda olakšaće saradnju između laboratorija i drugih organa pri razmjeni informacija i iskustava, kao i pri harmonizovanju standarda i procedura.

 

ATIA Consulting Vam može pomoći da implementirate zahtjeve ovoga standarda i da se nakon toga uspješno certificirate.  

ISO 17025