Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

ISO 14001

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija 
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti
 • motiviranost zaposlenika.


Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!


Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša
 • osigurati resurse
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš
 • pratiti ostvarene rezultate
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.


ATIA Consulting Vam može ponuditi implementaciju Sistema upravljanja okolišem i certifikaciju po standardu ISO 14001. 


ISO 14001