Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

ATIA SERVICE DESK

ATIA Service Desk prestavlja sistemsko poslovno rješenje koje može pomoći svakoj kompaniji u uređenju njenih poslovnih procesa. Samo rješenje se koristi kao podrška u poslovnom odlučivanju i koristi kompanijama u uređenju njenih poslovnih procesa. Rješenje radi po principima ITIL frameworka (Information Technology Infrastructure Library) koji danas predstavlja najpoznatiji framework za upravljanje IT uslugama u bilo kojoj kompaniji.

ATIA Service Desk podržava slijedećih devet ITIL poslovnih procesa:

 1. Service Portfolio Management (Upravljanje portfoliom usluga)
 2. Service Catalogue Management (Upravljanje katalogom usluga)
 3. Service Level Management (Upravljanje nivoom usluga)
 4. Supplier Management (Upravljanje dobavljačima)
 5. Change Management (Upravljanje promjenama)
 6. Event Management (Upravljanje događajima)
 7. Incident Management (Upravljanje incidentima)
 8. Request Fulfillment (Upravljanje zahtjevima korisnika)
 9. Problem Management (Upravljanje problemima)

ATIA Service Desk se može primjeniti u svim poslovnim kruženjima koji uključuju: informatičke kompanije, telekomunikacijske kompanije, telekom operatore, elektroprivrede, osiguravajuće kuće, pošte, bolnice, javni sektor, ministarstva itd.

Prednosti koje kompanija dobiva kroz implementaciju Service Desk rješenja uključuju:

 • Brži i efikasniji kontakt sa krajnjim korisnikom
 • Brža i efikasnija klasifikacija događaja na: incidente, zahtjeve korisnika i probleme
 • Brzo i efikasno rješavanje svih incidenata i problema kod korisnika
 • Efikasno spuštanje promjena sa strateškog menadžmenta kompanije na operativni nivo svake kompanije
 • Efikasno i kvalitetno kreiranje novih usluga kompanije
 • Brža evaluacija dobavljača i svih ugovora
 • Praćenje rada svih pojedinačnih dobavljača
 • Kreiranje i pregled svih kataloga servisa
 • Brža i efikasnija komunikacija između menadžmenta kompanije i operativnog nivoa kompanije
 • Jedinstveni kanal pristupa prema svim pojedinačnim dobavljačima

 

ATIA Consulting Vam može dati naš softverski period na probni period korištenja u periodu od mjesec dana da bi se uvjerili u kvalitet našeg rješenja.