Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

ATIA LMS

ATIA Learning Management System (ATIA LMS) je informacioni sistem koji obezbjeđuje e-learning nastavu. Može se primjeniti kod škola, fakulteta, univerziteta i konsultanskih kompanija. Opcije koje su sastavni dio LMS sistema uključuju:

 1. Postavljanje materijala od strane profesora u vidu raznih formata (docx, pdf, exe, jpeg, dvi itd.)
 2. Pregled pisanih materijala (lekcija, predavanja, zadaća, testova, ispita) od strane učenika i studenata
 3. Vođenje evidencije o prisustvu od strane profesora
 4. Unos ocjena u toku semestra u vidu raznih oblasti koji uključuju: ispite, testove, domaće zadaće itd. od strane profesora
 5. Učenici mogu na sistem prilagati domaće zadaće profesorima na pregled
 6. Profesori putem sistema određuju vremenski rok dokada se zadaća treba priložiti
 7. Administratorsko osoblje može kontinuirano putem sistema pratiti kako rad profesora tako i rad učenika (studenata) i o tome obavještavati njihove roditelje
 8. Omogućeno je i kreiranje korisničkih imena za roditelje kojima je dozvoljeno da prate rad svoje djece u smislu analize redovnih dolazaka na nastavu te svih ocjena koje postiže kontinuirano u toku
 9. Profesori putem sistema mogu zadavati kontrolne radove, testove ili ispite te određivati datum i vrijeme istih
 10. Učenici putem svoga korisničkog imena mogu pristupiti zadanom kontrolnom radu, testu ili ispitu te riješavati iste (ukoliko su u pitanju zadaci na zaokruživanje, profesor može uključiti opciju da sistem odmah dadne tačan rezultat ispita ili testa)
 11. Omogućeno je snimanje svih predavanja od strane profesora
 12. Učenicima je omogućeno da pregledavaju snimljena predavanja ili lekcije


ATIA Consulting Vam može dati naš softverski period na probni period korištenja u periodu od mjesec dana da bi se uvjerili u kvalitet našeg rješenja.