Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) predstavlja metodologiju za razvoj arhitekture kompanije. Ovaj framework treba:
•    Opisati metodologiju za definisanje informacionog sistema
•    Definisati misiju i viziju organizacije
•    Definisati poslovnu arhitekturu i način pružanja servisa svojim korisnicima
•    Prikazati skup standarda koje neka organizacija treba koristiti
•    Definisati skup servisa koje organizacija treba ponuditi svojim korisnicima
•    Prikazati skup pravila koji se trebaju koristiti prilikom upravljanja nad promjenama.

Implementacijom TOGAF frameworka definišete arhitekturu kompanije. Naša kompanija Vam može pomoći u implementaciji ovoga frameworka. Naša dosadašnja iskustva bila su usmjerena u pravcu povezivanja TOGAF-a sa drugim frameworkima i standardima i to prije svega sa ITIL-om i ISO/IEC 20000. Mi Vam možemo pomoći da uvedete TOGAF kao krovni framework i zatim da ga povežete sa ITIL-om, ISO/IEC 20000 i drugim standardima.  

Smatramo da Vam TOGAF framework može pomoći da uspostavite čvrstu i stabilnu organizaciju koja će biti povezana sa standardima za upravljanje servisima, projektima, rizicima, programima, portfoliom itd.  

ATIA Consulting kompanija održava vrlo često predavanja, edukacije i seminare vezane za TOGAF framework. Kroz ove seminare i predavanja pokazaćemo Vam teoretske principe, praktičnu primjenu TOGAF-a i kako se certificirati. Pokazaćemo Vam također i naše prethodne implementacije kada je u pitanju TOGAF.

Seminare održavamo u dogovoru sa Vama. Pošaljite nam upit, e-mail ili nas zovnite na telefon (mobitel) da se dogovorimo o tačnom terminu održavanja seminara!   

Za veći broj zaposlenika iz jedne kompanije dajemo popust u iznosu od 10%! 

 

togaf
TOGAF Framework