Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

CERTIFICIRANI SEMINARI

ATIA Consulting radi stalnu edukaciju i pruža veliki broj seminara koji se odnose na junior konsultante, senior konsultante, interne auditore i vanjske auditore. Svi seminari su akreditirani od strane IRCA-e ili UKAS-a i zadnjeg dana svakog seminara se polaže certifikacijski ispit. 

U ponudi imamo slijedeće seminare: 

 

ISO 9001:

 1. CERTIFIED ISO 9001 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 9001 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 9001 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 9001 LEAD AUDITOR

 

ISO 14001:

 1. CERTIFIED ISO 14001 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 14001 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 14001 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 14001 LEAD AUDITOR

 

OHSAS 18001:

 1. CERTIFIED OHSAS 18001 FOUNDATION
 2. CERTIFIED OHSAS 18001 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED OHSAS 18001 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED OHSAS 18001 LEAD AUDITOR

 

ISO 20000:

 1. CERTIFIED ISO 20000 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 20000 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 20000 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 20000 LEAD AUDITOR

 

ISO 22301:

 1. CERTIFIED ISO 22301 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 22301 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 22301 LEAD AUDITOR

 

ISO 22000:

 1. CERTIFIED ISO 22000 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 22000 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 22000 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 22000 LEAD AUDITOR

 

ISO 27001:

 1. CERTIFIED ISO 27001 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 27001 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 27001 LEAD AUDITOR

 

ISO 50001:

 1. CERTIFIED ISO 50001 FOUNDATION
 2. CERTIFIED ISO 50001 LEAD IMPLEMENTER
 3. CERTIFIED ISO 50001 INTERNI AUDITOR
 4. CERTIFIED ISO 50001 LEAD AUDITOR

 

ISO 27005 – ISO 31000:

 1. CERTIFIED ISO 27005 RISK MANAGER
 2. CERTIFIED ISO 31000 RISK MANAGER
 3. RISK ASSESSMENT WITH BUSINESS RISK FUNCTION
 4. RISK ASSESSMENT WITH MANAGEMENT OF FRAMEWORK 

 

Na Vaš upit možemo Vam dostaviti cijenu svakog seminara te dužinu trajanja svakog pojedinačnog seminara. Seminare izvode naši certificirani stručnjaci ovlašteni od strane IRCA-e ili UKAS-a.