Anketa

Koji Menadžment Sistem želite da nadogradite na postojeći ISO 9001 ?

ISO 14001 - 12.5%
OHSAS 18001 - 0%
HACCP - 50%
ISO 14001 + OHSAS 18001 - 0%
ISO 14001 + HACCP - 0%
ISO 20000 - 12.5%
ISO 22301 - 0%
ISO 27001 - 12.5%
ISO 20000 + ISO 22301 + ISO 27001 - 12.5%
ISO 50001 - 0%
ISO 27001 + ISO 50001 - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 31 Okt 2014 - 00:00

Prijavite se za primanje novosti

MoP

MoP predstavlja akronim od Management of Portfolios te predstavlja framework za upravljanjem nad portfoliom servisa. Ponuditi kvalitetnu i osmišljenu uslugu krajnjem korisniku predstavlja jedan od glavnih zadataka sa kojima se susreće neka organizacija. Zato sve organizacije koje rade sa većim skupom usluga moraju napraviti plan kako rasporediti svoje usluge. Ovaj framework je izrazito potreban stručnjacima povezanim sa radom oko marketinga ili koji rade direktno u prodaji i imaju direktan odnos sa krajnjim korisnicima. Implementacija ovoga frameworka zahtjeva podršku strateškog menadžmenta kompanije i ureda za marketing i kreiranje usluga na nivou svake pojedinačne kompanije.  

Dužina certifikacije za MoP framework u prosjeku iznosi 3 dana. Postoje ukupno tri različite vrste certifikacije povezane sa ovim frameworkom:

  1. MoP Foundation koji predstavlja prvi najniži certifikacijski nivo koji je odgovoran za pružanje osnovnih pojmova povezanih sa upravljanjem portfoliom servisa
  2. MoP Practitioner koji predstavlja drugi certifikacijski nivo koji daje prikaz praktičnih implementacija upravljanja nad portfoliom servisa
  3. MoP Foundation and Practitioner koji predstavlja treći certifikacijski nivo koji predstavlja kombinaciju teoretskih i praktičnih pojmova vezanih za implementaciju ovoga framework  

Dužina trajanja svakog certifikata je u prosjeku 3 dana. Certficirani stručnjaci iz ATIA Consulting kompanije Vam nude sva tri tipa certifikacije. Garantujemo Vam da ćete nakon naših certifikacija naučiti kako pravilno upravljati sa portfoliom servisa i na osnovu toga donositi pravovaljane odluke. Tokom certifikacije vode Vas naši certificirani MoP stručnjaci koji Vam pokazuju praktične primjere i pomažu u riješavanju zadataka tokom certifikacijskog ispita!  

MoP framework je namijenjen za sve menadžere ili profesionalce koji rade direktno na marketing ili prodaji servisa krajnjim korisnicima. Za veći broj zaposlenika iz iste kompanije dajemo i popuste do 20%!


mop atia
Model za upravljanje nad portfoliom servisa